HİPERHİDROZ

HİPERHİDROZ

Aşırı terlemeye hiperhidroz denir. Ter bezleri en sık el, ayak ve koltuk altında bulunur. Hiperhidroz bölgesel ve yaygın olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

Bölgesel hiperhidrozda ayak, el, yüz ve koltuk altında aşırı terleme görülür. Sıklıkla çocukluk ve ergenlik döneminde başlar. Sıcakta artış göstermekte ve kış aylarında hafiflemektedir. Sinirlenme, stres ve heyecan ise terlemede artışa neden olmaktadır.