SAÇ EKİMİ NEDİR?

Çeşitli nedenlerden dolayı saçların kalıcı olarak döküldüğü alanlara sağlıklı saç köklerinin mikro cerrahi yöntemlerle nakledilmesi işlemine saç ekimi adı verilir. Dökülen bölgeye, hastanın kendi sağlıklı saçları ekilir ve kişiye özel planlanarak uygulanır. Saç dökülmesinin nedenleri ve saç ekim yapılıp yapılamayacağı bir Dermatoloji doktoru tarafından onaylandıktan sonra saç ekimine karar verilmelidir. Sakal, bıyık ve kaşlarda da dökülen veya seyrek bölgelere kıl ekimi yapılabilir.

Ekim için kullanılacak saçlar genellikle ense bölgesindeki dökülmeye dirençli saç köklerinden elde edilir. Seyrelme olan ya da tamamen dökülmüş alanlarda açılan kanallara ense bölgesinden elde edilen kökler ekilir.

Saç ekimi hem tıbbi hem de estetik bir operasyondur. Saç ekim öncesi, ekim sırasında ve sonrasındaki süreçleri ele alıp değerlendirecek konusunda tecrübeli kişiler tarafından yapılması, estetik ve tıbbi açıdan doğru sonuçlara ulaşılması için son derece önemlidir.

Doğal ve başarılı bir görünüm için en önemli nokta, yüz yapısına uygun bir saç ekimi çizgisi belirlemek. Estetik bir müdahale olduğu için ekibin tecrübeli ve bilgili olmasının yanı sıra sanatsal yeteneği de olması önemlidir. Saç çizgisinin belirlendikten sonra saçların doğal yönü dikkate alınarak kanallar açılmalıdır. Aksi takdirde istenmeyen çim adam görünümü oluşur.

Saç ekimi yapılacak kişinin fiziki gelişimini tamamlamış olması, donör alanında yeterli sayıda ve uygun yapıda saç folikülünün bulunması, ekim yapılacak alanda saç kökü nakledilecek uygun boşluğun oluşması ve operasyona engel teşkil edecek fizyolojik ve psikolojik bir rahatsızlığının olmaması gereklidir. Kadın ve erkeklerde saç ekimi için minimum yaş aralığı 18 ila 20 olarak kabul edilir. 18 yaşın altındaki bireylere, çok özel durumlar haricinde saç ekimi operasyonu yapılmaz.

Erken yaşta ekim yaptırıldığı zaman var olan ve ekilen saçlarınız da zayıflayıp zamanla dökülür. Bundan dolayı 5-10 yıl sonra ikinci seans saç ekim ihtiyacı doğabilir. Sağlıklı ve kalıcı bir saç ekimi operasyonu için saç dökülen alanın net bir şekilde belirgin olması ve ekim yapılacak bölgenin boyutuna göre doğru teknikler planlanmalıdır. Çok fazla dökülme yoksa operasyonun genç yaşlardan daha ileri yaşlara ertelenmesi daha doğru bir karardır.

Çıplak gözle bakıldığında deri görülür hâle gelmiş, bölgedeki saç yoğunluğu yüzde ellinin altına inmişse ve dökülme süreci tamamlanmışsa operasyon planlanabilir. Burada önemli olan dökülme sürecinin tamamlanmış olmasıdır.

Erkek tipi saç dökülmesi, geçirilen kazalardan sonra saçlı deride veya dikiş atılmasına bağlı saç bölümünde bölgesel boşluk meydana gelen bireylerde, deri altı yağ dokusu korunmuş saçlı deride yanık bireylerine, geçirilen yüz gerdirme ameliyatından sonra saçlı deride boşluğu oluşan bireylere, birçok faktör kaynaklı saç derisinde seyrelme oluşturmuş kronik telogen effluvium hastalarında saç ekimi yapılabilir. Saç ekimi için 18-65 yaş arası (18 yaş altı özel durumlar, 65 yaş üzeri çok daha detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra değerlendirmeye alınabilir), operasyona engel olacak düzeyde şeker, tansiyon, kalp gibi kronik rahatsızlığı olmayan bireyler, ileri düzeyde kronik deri hastalığı olmayan bireyler uygundur.

Tansiyon hastalığı, kalp rahatsızlığı, karaciğer veya böbrek yetmezliği ciddi rahatsızlıklar olup, çok gerekmediği sürece saç ekimi yapılması tavsiye edilmez. Ancak kendi doktorlarından onay alınması hâlinde ve rahatsızlıkları göz önünde bulundurularak operasyon planlanabilir. Kronik ilaç kullanımında ilaç saç ekimi için risk oluşturmuyor veya risk oluşturuyorsa doktoru ilacın kısa süreli kesilmesini onayladığı takdirde yapılabilir. Dermatolojik hastalıklarından ötürü saçları dökülen, tedavi yöntemlerini denemiş ancak sonuç alamamış olanlar, Dermatolog onayı alınarak, uygun cilt yüzeyi sağlanıyorsa ve operasyon sonrasında herhangi bir sorun gelişmeyecekse saç ekim yapılabilir. Hipotiroidi hastalarına saç ekim operasyonu nadiren uygulanır. Hipertiroidi hastalarının, saç ekimi planlanması yapmak için tedavi bittikten sonra, 2 ila 6 ay beklemeleri önerilir.

Doğuştan var olan kellik problemlerinde, kişinin kendi kılının alınacağı donör alan bulunmayacağı için saç ekimi operasyonu yapılamaz. Benze şekilde donör alandaki kıl folikül greft sayılarının, ekim bölgesindeki ihtiyacı karşılamaması durumunda saç ekimi yapılamaz. 18 yaşın altındakiler ve kemoterapi sonrası dökülmelerde saç ekimi yapılması önermiyoruz.

SAÇ EKİMİ TEKNİĞİ VE YÖNTEMLERİ

Saç ekimi operasyonunda iki ana teknik kullanılır. FUE (Follicular Unit Extraction – Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) ve FUT (Follicular Unit Transplantation – Foliküler Ünite Nakli). FUE tekniği, son teknoloji olduğu için günümüzde daha çok tercih edilmekte. FUE tekniğinde kanal açılarak ekim ve kanal açılmadan ekim olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Yapılan görüşmeler bireyin ihtiyacına göre ekim yöntemi belirlenir bazı durumlarda her iki yöntem de kullanılabilir.

FUE tekniği, iki yöntemle yapılır. Kanal açılarak yapılan Safir FUE veya normal FUE yöntemi ve kanal açılmadan uygulanan DHI yöntemi kullanılır. Kökler mikro cerrahi aletlerle yerinden oynatılıp, donör alandan tek tek toplanır. Çelik kanal açma materyaliyle veya Safir uçlarla kanallar açılarak içerisine yerleştirilir. DHI yönteminde, özel implant kalemleriyle, kanal açılmadan ekim gerçekleştirilir.

Donör bölge olarak genellikle ekim yapılacak kişinin ense ve iki kulak üstü bölgesi tercih edilir ancak yeterli olmadığı durumlarda vücudun farklı bölgelerinden de sağlıklı kökler elde etmek mümkün. Başka bir bireye ait kıllar saç ekiminde kullanılmaz. Vücudun sakal, göğüs ve diğer yerlerinden alınacak kökler, ense bölgesinden alınanlar kadar yüksek performans vermese de aralara ya da arka bölgelere ekim yapılarak bütünlük sağlanır. Donör olarak kullanılan bölgeden, greftler saç kökleri ile birlikte alındığı için burada tekrar saç çıkmaz ancak bu durum genel görüntüyü bozmaz. Saçların uzamasıyla birlikte saç kökü alınan bölgeler kapanır.

Donör bölgelerin verimliliği ve ekim yapılacak alanın büyüklüğü göz önüne alınarak saç ekimi kişiye özel planlanır. Saçlı deriden alınan kıl kökleri yeterli olmazsa sırasıyla sakal ve diğer vücut bölge kıllarından greft alınabilir. Saç köklerinin açıklık olan bölgeye en iyi şekilde dağıtılması ve ön saç çizgisinin doğal bir şekilde belirlenmesi için öncelikle bireyin yüzüne yakışacak eski saç çizgisi saptanır. Ekim için kaslarının ne kadar izin verdiği belirlenir. Saç ekim sırasında lokal anestezi yapılır. İğneyi tolere edemeyen bireylerde lokal anestezi öncesi sedasyon anestezi yapılabiliyor.

Saç ekimi operasyonunun tamamlanmasından sonraki ilk 72 saatte etkileşim başlar ancak gözle görülür ilk çıkışlara 4 ila 5 ay arasında ulaşılır. Bu süreç yedinci ayda yüzde 50-60 sonuç verirken, dokuzuncu ayda yüzde 80’lere yaklaşmaktadır. 12’nci ayda tam sonucu görmek mümkün. Verteks olarak adlandırılan tepe bölgesinin normal görünüme ulaşması 15-18 ay kadar sürebilir.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

İçerik Güncelleme Tarihi : 14.12.2022